• AR studio

Ս.թ. հունիսի 8-ին և 9-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը:

Շրջանավարտներն աչքի ընկան նյութի բազմակողմանի և խորն իմացությամբ:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի դիտարկմամբ ուսանողների գիտելիքներն ընդհանուր առմամբ բավարարում էին մասնագիտությանը ներկայացվող պահանջները:

IMG_0016

Ավարտական աշխատանքներն ունեին առավելապես գործնական նշանակություն և առավելապես անդրադառնում էին բնապահպանության արդի հիմնախնդիրներին (օզոնային շերտի պահպանություն, գլոբալ տաքացում, քաղցրահամ ջրի պահպանություն և այլն):

 Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը նպատակահարմար գտավ, որ այսուհետ առավել մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել ավարտական թեմաների մանկավարժական բաղադրիչներին (էկոդաստիրակություն և այլն), քանի որ շրջանավարտներին շնորհվում է նաև ուսուցչի որակավորում:

IMG_0018

Ս.թ. հունիսի 10-ին և 11-ին տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գոհունակությամբ փաստեց, որ ուսանողներն ունենալով տեսական գիտելիքների անհրաժեշտ պաշար, դրանք կարող են կիրառել գործնականում` համալրելով մեր տնտեսության տարբեր ոլորտները:

IMG_0020

Ավարտական աշխատանքների թեմաներն առավելապես վերաբերում էին տնտեսության արդի հիմնախնդիրներին և ունեին գիտական արժեք:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կարծիքով պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել ավարտական աշխատանքների թեմատիկային, որտեղ պետք է ուսանողը կատարի վիճակագրական տվյալների վերլուծություն, գնահատի տնտեսության այս կամ այն ճյուղի արդի վիճակը:

IMG_0026

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
«Դյուցազնագիրք» դյուցազունների ասոցիացիայի կողմից երկու «Դյուցազնագիր» է տրվել ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանող Վլադիսլավ Վարղամյանին....

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->