• AR studio

68. Ոաանողը հեոացվում է մասնաճյուղից

1) ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու պատճառով՝ կիսամյակի արդյունքներով անհրաժեշտ գումարային կրեդիտներ չհավաքելու դեպքում,
2) բուհի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով նախատեսնված պարտականությունների խախտման դեպքերում,
3) բուհի կողմից սահմանված ժամկետում ուսման վարձը չվճարելու դեպքում՝ առկա, հեռակա և մագիստրոսի կրթական ծրագրով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողը պարտավոր Է կիսամյակի ուսման վարձը վճարել տվյալ կիսամյակում պարապմունքների փաստացի սկզբից ոչ ուշ, քան 45 /հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրով՝ 25/ օրացույցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ առաջին կուրսի վճարովի համակարգում ընդունված ուսանողների, ովքեր պարտավոր են առաջին կիսամյակի ուսման վարձը վճարել մինչև սեպտեմբերի 1-ր /հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրով մինչև նոյեմբերի 1-ը, իսկ ուսումնառության վերջին կիսամյակում պարապմունքերի փաստացի սկգբից ոչ ուշ, քան 30 ՛հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրով՝ 10/ օրացույցային օրվա ընթացքում:
Վերը նշված ժամանակահատվածներում ուսման վարձը ժամանակին չվճարելու դեպքում ուսանողը կարող Է հեռացվել ԵՊՀ Իջևանի մասանճյուղից:

69. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով ընդունված,սակայն բուհից հեռացված ուսանողները զրկվում են տարկետման իրավունքից:

70. Ուսանողը ազատվում Է ԲՈԻՀ-ից

1) Իր դիմումի համաձայն,
2) այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում:

71. ԲՈՒՀ-ից ուսանողի ազատման հրաման իր դիմումի համաձայն չի կարող տրվել, եթե նա ենթակա է հեռացման սույն կանոնակարգի 68-րդ կետով նախատեսված դեպքերի

72. Ուսանողի ուսումնառությունը ընղեատվամ է.

1) ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու դեպքում
2) առողջական վիճակի պատճառոկ ակադեմիական արձակուրդում գտնվելու դեպքում
3) հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի դեպքերում

 

73. Քննաշրջանի ընթացքում քննություններին չներկայացած ուսանողներին թույլատրվում է մինչև տվյալ կիսամյակի երրորդ շաբաթվա ավարտը անհատական ժամանակացույցով հանձնել ակադեմիական պարտքերը:

74. Ակադեմիական պարտքերի անվճար հիմունքներով մարումն իրականացվում է տնօրենի հրամանով ձևավորված քննական հանձնաժողովներում: Ակադեմիական պարտքերի մարման վերջնաժամկետ է սահմանվում ընթացիկ կիսամյակի երրորդ շաբաթվա վերջը:

75. Սույն կանոնակարգի 68-րդ կետի առաջին ենթակետով նախատեսված դեպքում, բուհից հեռացման հրամանները տրվում են քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման արդյունքների ամփոփումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին ուսանողը նախապես տեղեկացվում է:

76. Բուհից հեռացված /ազատված/ արական սեռի ուսանողների վերաբերյալ հրամանները երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում են համապատասխան զինկոմիսարիատներ:

77. Բուհից հեռացման /ազատման/ դեպքում ուսանողի դիմումի համաձայն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում նրան տրվում է հեռացման /ազատման/ հրամանի պատճենր, ակադեմիական տեղեկանքը և միջնակարգ կրթության կամ միջին մասնագիտական կրթության ավարտական վկայականը: Բուհի կողմից հաստատված ավարտական վկայականի պատճենը պահվում է ուսանողի գործում:

78. Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված ուսանողների, իրավունք է վերապահվում մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքերը, վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով դրանք:

79. Սույն կանոնակարգի 72-րդ կետի համաձայն ուսումնառությունն ընդհատած ուսանողներ շարունակում են ուսանողական իրավունքները մինչև ուսումնառության ընդհատումն ունեցած կարգավիճակի պահպանմամբ:

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
«Դյուցազնագիրք» դյուցազունների ասոցիացիայի կողմից երկու «Դյուցազնագիր» է տրվել ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանող Վլադիսլավ Վարղամյանին....

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->