• AR studio

120)Л.С.Понтрягин-Обыкновенные дифференциальные уравнения

121)М. Л. КРАСНОВ-ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

122)М. Холл -ТЕОРИЯ ГРУПП

123)М.А.Наймарк-Линейные дифференциальные операторы

124)М.Брело- О топологиях и границах в теории потенциала

125)М.Свами-Графы,сети и алгоритмы

126)МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА,ФИЗИКА ,АСТРОНОМИЯ

127)Монахов В. Н.- Краевые задачи и псевдодифференциальные операторы на римановых поверхностях.

128)Н. И. КОЖЕВНИКОВ, Т. И. КРАСНОЩЕКОВА, Н. Е. ШИШКИН -РЯДЫ И ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ ТЕОРИЯ ПОЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА

129)Н. И. МУСХЕЛИШВИЛИ -СИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

130)Н.П.Еругин- книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений

131)О. А. ЛАДЫЖЕНСКАЯ -ЛИНЕЙНЫЕ И КВАЗИЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

132)О.A. ЛАДЫЖЕНСКАЯ -Краевые ЗАДАЧ в  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ сризики

133)П. ХАЛМОШ -ГИЛЬБЕРТОВО ПРОСТРАНСТВО В ЗАДАЧАХ

134)П. ХАЛМОШ -КОНЕЧНОМЕРНЫЕ ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

135)П.Ланкастер -ТЕОРИЯ МАТРИЦ

136)Р .Курант -КУРС ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

137)С. Г. КРЕЙН, В. Н. УШАКОВА -МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ

138)С. Г. МИХЛИН -Курс математической физики

139)С. Г. МИХЛИН -ПРИЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ МЕХАНИКИ, МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И ТЕХНИКИ

140)С. Г. Михлин-ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

141)С. МИЗОХАТА -ТЕОРИЯ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ

142)С.В.Судоплатов- Элементы дискретной математики

143)С.К. Годунов- сборник задач по уравнениям математической физики

144)СБОРНИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

145)Симетрии дифференциальных уравнений

146)СПРАВОЧНИК ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

147)Т. Г. НЕЗБАЙЛО -ТЕОРИЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

148)Уравнения математической физики

149)Ф.Р.Гантмахер- теория матриц

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
«Դյուցազնագիրք» դյուցազունների ասոցիացիայի կողմից երկու «Դյուցազնագիր» է տրվել ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանող Վլադիսլավ Վարղամյանին....

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->