• AR studio

61)Ш.М. Кекелин-самоучитель грузинского языка

62)Ю. И. Минералов -ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века (40-60-е годы)

63)Արսեն Այտընյան-Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի

64)Էդվարդ Ջրբաշյան-Գրականագիտության ներածություն

65)Հոմերոս-Ոդիսական

66)Հրաչյա Աճառյան- Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի

67)Մ.Ե.Ասատրյան-ժամանակակից հայոց լեզու

68)Միքայէլ Հայրապետյան- թարգմանչական արվեստ և խմբագրում

69)Ոսկեփորիկ.-հայ հին և միջնադարյան արձակի ժողովածու

70)Պ.Մ. Պողոսյան-Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները

71)Ս.Դ. Արտամոնով-XVII-XVIII դդ. Արտասահմանյան գրականության պատմություն

72)Սարգիս ՄԽիթարյան- 10-11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման առանձնահատկությունները

73)Սարգիս Մխիթարյան- Գրիգոր Մագիստրոսի կյանքը և գեղարվեստական ժառանգաությունը

74)Ֆրանց Կաֆկա-Դղյակ

75)C.Б.Агабабян-история армянской советской литературы том 1

76)New Headway English Course

77)SUCCESS at FIRST CERTIFICATE

78)В.Н.Кирпиченко-Современная Египетская проза

79)Г.О. Винокур-О язке художественной литературы

80)Д.В.Фролов-Классический арабский стих

81)И. Вишневская- Действуящие лица

82)Учкбник английского языка

83)Ա.Մ. Բաբայան-Անգլերենի ինքնուսույց

84)Ա.Ս. Մարգարյան-Ժամանակակից հայոց լեզու

85)Ալբերտ Կամյու-երկեր

86)Այվազյան Ա.-Երկրի վրայի զբաղմունքը

87)Աշոտ Մարության-հայոց լեզվի ոճաբանություն

88)Արփիար Արփիարյան-Երկեր

89)Գ.Բ. Ջահուկյան-Հայոց լեզվի ոճաբանություն

Pages: 1 2 3 4 5

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
«Դյուցազնագիրք» դյուցազունների ասոցիացիայի կողմից երկու «Դյուցազնագիր» է տրվել ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանող Վլադիսլավ Վարղամյանին....

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->