• AR studio

Հարց.

 Ինչպիսի զեղչային համակարգ է գործում մասնաճյուղում:

Պատասխան.

ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդի 2014թ. սեպտեմբերի 25-ի նիստում հաստատվել է  ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ:

Սույն կանոնակարգի դրույթներին համապատասխան կարգավիճակ ունեցող ուսանողները դասընթացը սկսելուց մեկշաբաթյա ժամկետում պետք է համապատասխան դիմում ներկայացնեն հեռակա ուսուցման բաժին:

Հարց.

Գնահատման ինչպիսի համակարգ է գործում հեռակա ուսուցման բաժնում:

Պատասխան.

Մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցմամբ գործում է  գնահատման միևնույն համակարգը.

1)Եզրափակիչ գնահատմամբ ՝ 2+4+4+10 (2-ը մասնակցության միավորն է)

2)Առանց եզրափակինչ գնահատման՝ 2+9+9 (2-ը մասնակցության միավորն է)

3)Հանրագումարային քննություն

4)Ստուգարք:

 

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
«Դյուցազնագիրք» դյուցազունների ասոցիացիայի կողմից երկու «Դյուցազնագիր» է տրվել ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանող Վլադիսլավ Վարղամյանին....

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->