• AR studio

80. Ուսանողական իրավունքների վերականգնումր թույլատրվում է սկսած առաջին կուրսի երկրորդ կիսամյակից:

81. Ուսանողական իրավունքների վերականգնման դիմումները ներկայացվում են կիսամյակների ուսումնական պարապմունքներին նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում, իսկ հեռակա համակարգում՝ կիսամյակների ուսումնական պարապմունքներին նախորդող երեք շաբաթների ընթացքում: Վերականգնման դիմումին կցվում է ակադեմիական տեղեկանքը կամ ստուգման գրքույկի պատճենը:

82. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են մասնաճյուղի տնօրենի հրամանով՝ ուսուցման բոլոր ձևերում:

83. Մասնաճյուղում քննարկվում է ուսանողի վերականգնման դիմումը և որոշում նրա ուսումնառության շարունակման կուրսը և մյուս պայմանները, կամ հիմնավորում է մերժելու մասին իր որոշումը:

84. Առաջացած առարկայական տարբերությունների և ակադեմիական պարտքերի մարման համար տնօրենի կողմից սահմանվում է ժամկետ, սակայն ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ կիսամյակի քննաշրջանի սկիզբը:

85. Առարկայական տարբերությունների և ակադեմիական պարտքերի հանձնումից հետո կցագրման հրամանը փոխարինվում է ուսանողի հրամանագրումով:

86. Զորակոչվելու կապակցությամբ և առողջական վիճակի պատճառով ակադեմիական արձակուրդի ձեակերպմամբ ուսումնառությունն ընդհատած ուսանողները այն շարունակում են այն պահից, որից ընդհատելեն՝ անկախ առաջացած ծրագրային տարբերություններից:

87. Վճարովի ուսուցման համակարգում ուսանողների հրամանգրումը կատարվում է ուսման վարձը վճարելուց հետո:

88. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են այն կիսամյակում, որից նրանք հեռացվել /ազատվել/ են, եթե վերականգնման պահին առարկայական անհամապատասխանություններով պայմանավորված կրեդիտների գումարային քանակը չի գերազանցում 20 կրեդիտը: 20 կրեդիտը գերազանցելու դեպքում ուսանողին առաջարկվում է վերականգնվել ավելի ցածր կիսամյակում, որի համար առարկայական անհամապատաս-խանությունների սույն կետում նշված պահանջը բավարարվում է, բացառությամբ առաջին կուրսի առաջին կիսամյակի:

89. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են տվյալ մասանգիտության համար լիազոր մարմնի կողմից լիցենզիայով սահմանված տեղերի սահմաններում:

90. Սույն կանոնակարգի 72-րդ կետով ուսումնառությունը ընդհատած ուսանողները վերականգնում են իրեց իրավունքներն այն պահից, երբ ընդհատել են այն, անկախ լիազոր մարմնի կողմից սահմանված տեղերի քանակից ե առաջացած ծրագրային տարբերութ¬յուններից:

91. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնում են իրենց ուսանողական իրավունքներն առնվազն մեկ կիսամյակ հետո:

92. Մասնաճյուղից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են վճարովի սկցբունքով, որոնք կարող են ՀՀ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի թիվ 1183-Ն որոշմամբ

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
«Դյուցազնագիրք» դյուցազունների ասոցիացիայի կողմից երկու «Դյուցազնագիր» է տրվել ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանող Վլադիսլավ Վարղամյանին....

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->