• AR studio
ԹԵՄԱՆԵՐ

Խաչատուր Աբովյանի

Հարություն Ալամդարյան 

Հայ ազատագրական շարժումները և հասարակական միտքը 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի առաջին կեսին

Հայ հասարակական հոսանքներն ու գրական-գաղափարական պայքարը

Հայկական կլասիցիզմի տեսությունը, ներկայացուցիչները

Ղևոնդ Ալիշան

Մեսրոպ Թաղիադյան

Միքայել Նալբանդյան

Մխիթարյան միաբանության ստեղծումը և Մխիթարյանների ծավալած հայագիտական գործունեությունը 19-րդ դարի առաջին կեսին

Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան

Պետրոս Դուրյան

Ռաֆայել Պատկանյան

Սմբատ Շահազիզ

Ազգային և համաշխարհային ավանդների խաչաձևումը հայ գրականության մեջ

Բազմաբարդ նախադասություններ

Բայի ոճական կիրառությունները

Գոյականական անդամի լրացումներ

Գոյականի քերականական կարգերի ոճական արժեքը

Գրական-քննադատության տեսությունը Հին Հայաստանում

Դարասկզբի գրական ավանդները ժամանակակից գրականության մեջ

Նախադասություն. Նրա քերականական կարգերը

Ժամանակակակից հայոց լեզու

Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա

Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Նախադասության անդամների շարադասությունը

Նախադասության գլխավոր անդամներ

Նախադասության կառուցվածքային տեսակները

Նախադասության տրոհվող անդամներ

Շարադասությունը որպես շարահյուսական կապակցության միջոց

Շարահյուսական կապակցության եղանակները

Ոճերի դասակարգումը

Հայ գրաքննադատության պատմություն

Հայ գիրքը 1512-1920թթ

Հայ գիրքը և տպագրությունը

Հայ տպագիր գիրքը Կոստանդնուպոլսում

Հայ մատենագրության պատմություն

Հայ գիրքը եվ տպագրությունը

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Русский фольклор

Древнерусская литература

Русская литература XVIII века

Русская литература XIX век

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
«Դյուցազնագիրք» դյուցազունների ասոցիացիայի կողմից երկու «Դյուցազնագիր» է տրվել ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանող Վլադիսլավ Վարղամյանին....

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->